Chiangmai Vista
Vista Variety | Vista Movie | Show time

Wednesday, August 30, 2017

It อิท โผล่จากนรก / Digital 2D [เสียงไทย/TH]

เรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เรียกตัวเองว่า Losers Club ผู้เคยปราบอสูรกายที่รู้จักกันในนาม It หลายปีต่อมาเจ้าอสูรกายตัวนี้ได้กลับมาอีกครั้ง ในขณะที่เหล่าสมาชิกคลับในอดีตก็โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วในตอนนี้ พวกเขาต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง แม้จะไม่หลงเหลือความทรงจำในการต่อสู้ครั้งแรกอยู่อีกเลย

No comments: